Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information


Change Management Experience

Change Management Experience är ett utbildningskoncept för chefer och ledare med målet att utveckla deras förmåga att planera och genomföra förändringsprojekt. Under programmet arbetar deltagarna med att applicera teorier och verktyg på en förändringsutmaning från den egna verksamheten, vilket gör att utbildningen blir konkret och relevant för var och en. Utöver teorier och verktyg får deltagarna stöd och coachning, både av våra erfarna konsulter och av de egna kollegorna. Implements utbildningskoncept bygger på mycket dialog, egna reflektioner och praktisk träning – en förutsättning för inlärning. Ett av utbildningsverktygen är Change Management Simulation, ett digitalt simuleringsspel utvecklat av INSEAD och som ger insikter om de mänskliga aspekterna av en förändring.

Företagsanpassad utbildning: Detta är en utbildning som syftar till att rusta chefer att mer framgångsrikt leda i förändring. Det är vår erfarenhet att utbildningen blir avsevärt mer värdefull när deltagarna kommer från samma organisation då de kan tala öppet om sina utmaningar och utnyttja tillfället att få konkreta råd av de erfarna konsulter som håller i utbildningen.

Omfattning

Change Management Experience omfattar tre utbildningsdagar, fördelat på två workshops. Workshop 1 pågår i två dagar och ger teorier och verktyg, parallellt med arbete med den egna förändringsutmaningen. Workshop 2 planeras till ett senare tillfälle då deltagarna har hunnit skaffa sig egna erfarenheter och lärdomar från implementeringen av den egna förändringsplanen. Vi fördjupar oss då i de områden som deltagarna har uppfattat som mest relevant eller utmanande för dem, och skapar en plan för det fortsatta förändringsarbetet.

Ur innehållet Workshop 1 (2 dagar)

  • Förändringsstrategier
  • Människor och förändring
  • Förändringskommunikation & Dialog
  • Rollen som förändringsledare
  • Change Management Simulation

Workshop 2 (1 dag)

Deltagarna återsamlas efter en tid då de har haft möjlighet att testa teorierna och de egna planerna i sín egen verksamhet. Vi delar erfarenheter och lärdomar med varandra och drar slutsatser inför framtida aktiviteter.

Kontakt: Andreas Demander, ad@implement.se 0734-413 628

Om Implement

Implement är ett managementkonsultföretag med fokus på förändringsledning. Vår kompetens omfattar förändringens alla perspektiv; det strategiska, det strukturella och det mänskliga. Vi stöttar ledningsgrupper och chefer i alla typer av förändringsprojekt med analys, planering och genomförande. Utöver utbildning i förändringsledning arbetar vi även med rådgivning, coachning, projektledning, planering och genomförande av workshops och dialogmöten.

Relaterade artiklar