Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Utbildning i förändringskommunikation

Implements utbildning/workshop i förändringskommunikation vänder sig till organisationer som vill att alla chefer på alla nivåer kommunicerar förändringen som om de själva hade fattat beslut om den.

För att en organisation ska nå uppsatta mål med ett projekt, krävs att alla chefer kan kommunicera på ett tydligt och trovärdigt sätt med sina medarbetare. Och den enda vägen att gå för att verkligen lyckas med det är att hjälpa cheferna att själva jobba med budskapen och utveckla den egna kommunikationsprocessen.

Ur innehållet

  • Att bygga "varför-frågan". Den logiska argumentationen och de känslornas betydelse.
  • Arbete med egna metaforer, historier och exempel för att skapa tydlighet
  • Den egna trovärdigheten (mitt ethos) i kommunikationssituationen och hur den kan stärkas.
  • Målgruppsanpassning, kanalval och feedback.
  • Dialog - varför och hur?
  • Vad våra handlingar kommunicerar

Workshopen ger deltagarna både den kunskap och träning som gör att de kan kommunicera en förändring på ett tydligt och trovärdigt sätt. De får jobba med sina egna aktuella, och viktigaste budskap och hitta sina individuella utvecklingspotentialer i sin kommunikativa roll som ledare.

Vår utbildning i förändringskommunikation kan även ingå som del i Change Management Experience.

Omfattning:

Utbildningen kan genomföras 0,5-1,5 dag. Den längre kurslängden ger utrymme för mer praktisk träning inom de olika momenten.

Relaterade artiklar