Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Utbildning i kompetensbaserad intervjuteknik

HUCAMAs utbildning i kompetensbaserad intervjuteknik går på 1 dag. Kompetensbaserad intervju bygger på att intervjuaren ställer standardiserade frågor med utgångspunkt från ett kompetens-ramverk med fördefinierade beteenden. Intervjutekniken syftar till att bedöma intervjupersonen objektivt genom att be om exempel och därigenom få bevis för intervjupersonens erfarenhet av aktuella beteenden.

HUCAMA genomför även företagsanpassade utbildningar i Kompetensbaserad Intervjuteknik.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara