Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Utbildning i nya brandskyddsregler, SP

Plan- och bygglagen samt gällande byggregler ställer höga krav på rättsäker tillämpning och kontroll. De senaste två åren har Boverkets byggregler reviderats tre gånger, vilket inneburit stora kravändringar. SP Fire Research erbjuder nu en heldagsutbildning i byggreglerna med fokus på nyheterna i BBR 19, 20 & 21, rättssäker tillämpning och kontroll.

Kursinnehåll

 • Klassificering av byggnader och verksamheter, den nya verksamhetsklassen 3b (studentbostäder mm) i BBR 21
 • Skillnaden mellan förenklad och analytisk dimensionering
 • Regler för ändring och ombyggnad
 • Bärförmåga vid brand, eurokoder och EKS
 • Vad ställs det för krav på kontroll av brandskyddet?
 • Vad bör ingå i en kontrollplan?
 • CE-märkta, typgodkända och P-märkta byggprodukter – vad betyder märkningen?
 • Vad ingår i kommunens tillsyn?
 • Ansvaret som byggherre, projektör och tillsynsmyndighet
 • Regler om brandbelastning
 • Tid för diskussion och frågor, t.ex. kring framtida ändringar för "nattis"
 • Den 1 januari 2013 började BBR 19 gälla fullt ut.
 • Nya reglerna för ändring av byggnad gäller från 1 januari 2013.
 • Plan- och bygglagstiftningen genomgick stora förändringar som trädde i kraft 2 maj 2011.
 • Nya konstruktionsregler, eurokodsystemet, innebar att BKR slutade gälla den 2 maj 2011.
 • Den 1 juli 2013 trädde den nya europeiska byggproduktförordningen i kraft, och den ersatte då byggproduktdirektivet.
 • Den 1 juli 2013 reviderade Boverket byggreglerna igen och BBR 20, BBRBE, BBRAD 3 och EKS 9 började gälla.
 • Den 1 juli förväntas BBR 21 träda i kraft, med övergångstid under 1 år.

Om utbildaren

Michael Strömgren var projektledare för revideringen av BBR 19 på Boverket där han arbetade som brand-ingenjör under fyra år. På SP Fire Research arbetar han som specialist på byggregler och fire safety engineering. I samarbete med SP Sitac medverkar han också i examineringen av certifierade sakkunniga inom brandskydd, som det ställs krav på i PBL. Med sin myndighetsbakgrund ger han er en unik möjlighet att höja kompetensen inom rättssäker tillämpning av byggregler.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara