Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Utbildningar hos Effektiv Nu

Personlig Effektivitet

Vi lever i ett informationssamhälle och våra tekniska verktyg gör det möjligt för oss att vara tillgängliga dygnet runt och få ständig input, om vi så önskar. Tekniken är en del av våra liv och vi varken kan eller vill (i de flesta fall) stoppa utvecklingen. För att de negativa konsekvenserna inte ska överskrida de positiva, måste vi hitta ett sätt att hantera det hela på. Att hitta balansen mellan tillgänglighet och ostörd arbetstid men även mellan jobb och privatliv, är inte det enklaste. Vi behöver lära oss våra tekniska verktygs funktioner och i och med det ett nytt arbetssätt. Förutom det behöver vi även bli medvetna om och förstå hur vår hjärna fungerar.

Om utbildningen

Utbildningen i Personlig Effektivitet handlar om att ta kontroll över sin tid, verktygen och informationsmängden samt att lära sig att skapa en hållbar struktur. Under utbildningen lär vi oss nya arbetssätt som är anpassade till nutid. Utbildningen handlar också om att få ut så mycket som möjligt ifrån individens planering och att skapa större resultat genom att lära deltagarna att prioritera rätt. Allt detta lär vi ut och tränar på i workshop-format och helt utifrån era utmaningar och behov. Målet med utbildningen är att bli effektivare, öka produktiviteten, minska den eventuella stressen och få en bättre balans i livet!

Om utbildningsledarna

Våra utbildningsledare inspirerar till förändring och har lång erfarenhet av att hålla utbildningar samt coacha individer/grupper. Vi ser till att deltagarna får verktygen att hantera HUR (inte bara varför) man som medarbetare eller chef ska genomföra förändringarna. Med konkreta exempel ur vardagen och praktiskt hands-on arbete på plats, guidar vi er till lösningar. Vi tar avstamp i den senaste forskningen inom området och håller oss ständigt uppdaterade i de tekniska möjligheterna som finns.

Coacher och bollplank

Som deltagare har man möjlighet att få fortsatt stöd i sin utveckling. De som har deltagit i våra utbildningar är alltid välkomna att kontakta oss för vidare coachning eller för att få svar på någon aktuell fråga eller utmaning. Under utbildningarna utmanar vi deltagarna/era medarbetare/dig för att ni ska utvecklas vidare – och självklart är vi alltid behjälpliga med att "pusha" ER i rätt riktning.

Våra tjänster:

  • Personlig Effektivitet
  • Aktivitetsbaserad Arbetsplats (ABW)
  • Effektiva Möten
  • Effektiv Mobilhantering (Iphone)
  • Coachning
  • Interna Trafikregler (Effektiva riktlinjer för effektivt arbete)
  • Seminarier
  • Effektivt Ledarskap
Relaterade artiklar