Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Sadholms Akademi för psykoterapi

Sadholms Akademi för Psykoterapi erbjuder 5 kompletta yrkesutbildningar som baseras på existenciell psykologi. En grundlig presentation samt introduktion för psykoterapi - människan i sin helhet med kropp och själ. Utbildningarna bygger på varandra steg efter steg och grundar sig på egen upplevelse för att uppnå personlig utveckling på den känslomässiga nivån.

Komplett Yrkesutbildning i 5 Steg som lär ut värdefulla tekniker i form av workshops, behandlingar och teori om hur man förändrar och motiverar till friskvård och hälsa!

ANSÖK NU! PLATSRESERVATIONER PÅGÅR I MÅN AV PLATSER!

Diplomerad Friskvårdsterapeut, Steg 1

Yrkesutbildning- start HT 2018

Idealisk utbildning för dig som önskar att arbeta med hälsa och friskvård. Utbildningen ger dig en hälsoinriktad grundkunskap samt en god investering i din egen hälsa. Även en god komplettering till dig som arbetar inom vård och omsorg eller serviceinriktad verksamhet.

Läs mer här

Diplomerad Beteendeterapeut, Steg 2

Yrkesutbildning- start VT 2019

Beteendevetenskapligt baserad utbildning som ger en bred kunskap om att förstå människor, deras beteenden och drivkrafter. Vi integrerar steg 1 i utbildningen, dvs. användningen av olika avslappningsformer, visualisering, iscensättningar, upplevelser och erfarenheter, bildterapi, drömmar och symboler. Utbildningen ger en god inblick i den växlande rollen mellan terapeut och klient med samtalet i fokus.

Läs mer här

Diplomerad Rehabiliteringsterapeut, Steg 3

Yrkesutbildning- start HT 2019

Diplomerad Rehabilteringsterapeut steg 3 är en informativ fördjupningsutbildning som grundar sig på steg 1+2 med egna utvecklingen i fokus på det känslomässiga planet. Att identifiera problem och hitta orsaken till problemet. Upplevelsen av känslorna i kroppen.

Läs mer här

Diplomerad Samtalsterapeut, Steg 4

Yrkesutbildning- start VT 2020

Diplomerad Samtalsterapeut är en fördjupningsutbildning för steg 2+3 med psyket i fokus. Uppmärksamheten ligger på samtalsterapin och terapeutrollen samt själva klientprocessen om att ha en klient en längre tid i terapi. Praktikdagarna ger en fördjupad inblick i den växlande rollen mellan terapeut och klient.

Läs mer här

Diplomerad Motivationsterapeut, Steg 5

Yrkesutbildning- start HT 2020

Diplomerad Motivationsterapeut – inspirationscoach är en mycket inspirerande utbildning som ger all fokus i livskedens framtida perspektiv samt livets meningsfulla existens. Utbildningen är utmärkt att ha som en komplettering till ett nuvarande arbete. Motivationen att hjälpa klienten hitta sin egen inre styrka och fulla balans!

Läs mer här

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara