Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Brand, sjukvård eller utrymning?

Våra kurser är rikstäckande! Läs mer om våra kurser och utbildningar

Vitum erbjuder ett flertal olika utbildningar som brandutbildning, heta arbeten utbildning, hjärt-lugnräddning, första hjälpen utbildning och utrymning med mera. Vi kan även anpassa utbildningen efter företages behov.

Vad är Heta Arbeten?

Heta Arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra Heta Arbeten måste du ha skaffat dig behörighet och även vara kunnig om de stora brandrisker som Heta Arbeten medför.

Heta arbeten kräver tillstånd & certifikat

Alla som sysslar med Heta Arbeten har ett ansvar att förhindra att brand uppstår. Om det arbete som ska utföras kan uppfattas som brandfarligt ska den som avser att bedriva eller låta bedriva arbetet utse en tillståndsansvarig som har till uppgift att bedöma om arbetet medför fara för brand. Om en sådan fara bedöms föreligga ska försäkringsbolagens och SBF:s gemensamma Säkerhetsregler för Heta Arbeten följas. Dessa regler kräver bland annat att ett tillstånd utfärdas för arbetena, att den som utför eller bevakar arbetena har behörighet och att ett antal skadeförebyggande åtgärder vidtas före, under och efter den tid som arbetena utförs.

HLR -
En metod för att rädda liv

Hjärt-lungräddning, som brukar förkortas HLR, är en första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. För att göra den enklaste formen av hjärt och lungräddning behövs det ingen utrustning, utan det är en metod som alla kan lära sig. Ibland används termen basal hjärt-lungräddning för att skilja den från avancerad hjärt-lungräddning som kräver särskild teknisk utrustning och som ges av sjukvårdspersonal.

Hjärtstopp kan ske plötsligt, det kan drabba vem som helst och av flera anledningar. Oavsett är det viktigt att påbörja behandlingen inom några minuter. Det är sällan det finns en hjärtstartare eller defibrilator i närheten och den omedelbara behandlingen blir därför hjärt- och lungräddning i väntan på att sjukvårdspersonal ska komma till platsen. Om ingen behandling ges ökar dödligheten vid hjärtstopp med ca 10 % för varje minut som går. En HLR utbildning kan därför rädda liv.

Brandsäkert hem till villaägare

En representant från Vitum besöker er i ert hem, där vi i lugn och ro tillsammans med hela familjen lämnar förslag på hur ni ska tänka och agera vid en händelse. Vi ger förslag på placering av handbrandsläckare, brandvarnare och andra hjälpmedel. Utöver ovanstående ingår en kortare brandutbildning samt utbildning i HLR.

Därför bör du kunna HLR

Hjärt- och lungräddning upprätthåller blodcirkulationen vid hjärtstopp. Bröstkompressioner skapar blodcirkulation och blodet syresätts genom försiktiga inblåsningar genom den drabbades näsa eller mun. Kontinuerlig HLR upprätthåller den livsviktiga blodcirkulationen och håller den drabbade vid liv i väntan på ambulans. Hjärt- lungräddning och hjärtstartare är de enda metoder som är mycket effektiva mot hjärtstopp och alla kan ta en kurs i hjärt- och lungräddning.

Läs en kurs i hjärt- & lungräddning hos oss

Du behöver inte vara sjukvårdsutbildad för att lära dig hjärt-lungräddning. Det räcker att gå en kort HLR kurs på ett par timmar för att lära sig hur man gör. Då får du träna på att utföra hjärt- o lungräddning genom att bland annat göra inblåsningar och kompressioner på en modell.

Anmäl dig till en hjärt- och lungräddningskurs hos oss. Vi lär dig att rädda liv på ett effektiv och enkelt sätt. Du vet aldrig när du är först på plats när någon drabbas av hjärtstopp.

Relaterade artiklar