Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Utrymningslarm med talat meddelande – en översikt

På denna endagsutbildning lär du dig hur regelverket är uppbyggt samt vad man behöver tänka på när man ska investera, installera eller underhålla en anläggning med utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 502:1.

Innehåll

  • Begrepp som används i samband med SBF 502:1
  • Utförandespecifikation
  • Systemuppbyggnad
  • Enkel projekteringsövning
  • Installation, förläggning och placering av högtalare
  • Serviceritningar och larmdonsområdesritning
  • Underhåll och skötsel
  • Besiktning

Avsedd för

Utbildningen vänder sig bland annat till dig som är säkerhetschef, anläggningsägare, föreskrivare, projektör eller arbetar med försäljning, driftsättning eller service av utrymningslarm med talat meddelande och bör ha nödvändig kännedom om vad det innebär. Utbildningen är även lämplig för dig som har ett övergripande ansvar för brandskyddet inom ett företag.

Denna utbildning erbjuder vi endast som företagsanpassad

Relaterade artiklar