Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap (UL) är den svenska modellen av Transformational Leadership - en forskningsbaserad ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultat. Kursen vänder sig till alla chefer och ledare som vill utveckla ett hållbart, modernt ledarskap för att leda människor från skilda kulturer i alla åldrar.

Utveckla beteenden som skapar motiverade medarbetare redo att ta ansvar

Syftet med UL är att utforska och förädla det personliga ledarskapet för att därigenom utveckla de beteenden som skapar motiverade och kreativa medarbetare som tar ansvar för verksamheten. Du får konkreta och användbara verktyg för att hitta nya vägar i ditt ledarskap, samtidigt som du får bekräftelse på och större tilltro till det som är bra i det du redan gör. Kursen vänder sig till alla chefer och ledare som vill utveckla sina ledarförmågor.

Ledaren som förebild

Utvecklande Ledarskap (UL) är ett förhållningssätt, som lyfter moraliska och etiska frågor och tar fasta på ledarens agerande som föredöme utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare inspirerar och motiverar i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet.

Förhållningssättet utmärks också av personlig omtanke; att ge stöd, men också att konfrontera i ett gott syfte både för individen och för organisationen. UL är Försvarsmaktens ledarskapsmodell, baserad på internationella teorier och omfattande forskningsresultat.

Vi startar med två heldagar där vi även arbetar delar av kvällen. Cirka två månader senare genomförs en fördjupningsdag.

Däremellan arbetar du med att utifrån en konkret och individuell handlingsplan implementera dina nya färdigheter i vardagen. Du får också en individuell återkoppling/feedback som ytterligare stärker effekterna av ditt ledarskap. Metoden vi använder för din personliga feedback är unik och hjälper dig att lyfta fram din potential på ett konkret och ibland överraskande sätt.

Hur kan du nå din fulla potential?

Programmet resulterar i en konkret handlingsplan för din personliga ledarutveckling. Du får också en fördjupad analys och individuell spegling och feedback på ditt ledarskap utifrån ett unikt och exklusivt koncept som lyfter fram din potential på ett konkret sätt. Från UL går du med förnyad inspiration och konkreta verktyg som gör skillnad på riktigt!

Resultat efter programmet:

  • 360 graders feedback
  • Individuell feedback
  • Förståelse för hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga
  • Verktyg för ett effektivt och resultatskapande ledarskap
  • Ökad självinsikt och förståelse för din utvecklingspotential
  • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback
  • Kunskaper om hur du delegerar på ett effektivt sätt
  • Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare
  • En handlingsplan som säkerställer din utveckling som ledare

 

Relaterade artiklar