Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Välkommen till Sofia Trygg Lycke!

sofia trygg lycke

Beskrivning

Sofia erbjuder samtal, föreläsning och utbildning i Motiverande Samtal, MI och hälsosamma levnadsvanor. MI är en effektiv samtalsmetod som hjälper människor att hitta och stärka sina egna skäl och sin lust till förändring och ett hälsosammare liv.

”Ett barn eller en ungdom som får hjälp att lyckas förändra sina vanor betyder mer än just bara själva vanan som förändras, det är en god erfarenhet som är hjälpsamt på många områden i livet”.

Utbildningar och föreläsningar som erbjuds

  • Motiverande Samtal, 3 dagars grundutbildning eller introduktion.
  • Motiverande samtal med barn, unga och med familjer.
  • Hälsosamma levnadsvanor för vuxna och barn.
  • Att anpassa motiverande samtal till barn, ungdomar och i samtal med en hel familj.
  • Hälsosamma matvanor
  • Sömn, stress och övervikt
  • Så här får du till en förändring!
  • MI handledning och coaching

Om utbildaren

Sofia Trygg Lycke, är specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, grundutbildad psykoterapeut vid Erica stiftelsen inriktning barn och ungdom. Hon har sedan 2003 arbetat med barn, ungdomar och deras föräldrar med övervikt och fetma och har god erfarenhet av att hjälpa familjer att genomföra livsstilsförändringar.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara