Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering

HRA Finansiell utbildning

Beskrivning

Utbildningen vänder sig till deltagare som vill få grundläggande kunskaper om valutamarknaden och olika valutaderivat. Passar deltagare som även vill få inblick i valutariskhantering hos olika aktörer.

Kursdeltagarna har olika yrkesroller inom treasury, finans- och ekonomiavdelningar. Deltagarna har varierande erfarenhet av valutamarknadens instrument.

Innehåll

  • Marknaden och aktörerna
  • Terminologin på marknaden
  • Valutaderivat
  • Valutatermin
  • Valutaswap och valutaränteswap
  • Introduktion av valutaoption
  • Praktikfall
  • Faktorer som styr valutans värde
  • Övningar
Relaterade artiklar