Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Värmemätaren i praktiken

Beskrivning

Den här kursen vänder sig till dig som både vill få insikt i hur värmemätare fungerar teoretiskt, men även få kunskap om praktiska moment som kalibrering i provbänk och felsökning.

Läs Värmemätaren i praktiken hos oss och lär dig vilka krav du kan ställa på en värmemätare enligt gällande direktiv och standarder för att kunna få en korrekt mätning av fjärrvärme respektive fjärrkyla. Du lär dig dimensionering, felsökning och får göra praktiska övningar.

Kursen är unik därför att vi är ensamma om att kunna erbjuda arbete i provbänk hos ett fullständigt ackrediterat kalibreringslaboratorium där du själv får prova och kalibrera värmemätare under ledning av laboratoriets personal.

För vem passar kursen

Kursen Värmemätaren i praktiken vänder sig till dig som både vill få insikt i hur mätaren fungerar teoretiskt, men även ge dig kunskap om praktiska moment som kalibrering i provbänk och felsökning.

Kursens innehåll

  • Inledning.
  • Mätaren ur ett historiskt perspektiv.
  • Värmemätaren – teori och energiberäkning.
  • Dimensionering av mätpunkt.
  • Kommunikation med värmemätare.
  • Praktiska övningar i laboratorium; provning och justering av volymmätare, provning av integreringsverk och temperaturgivare samt mätarbyte och felsökning i fält.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar