Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

VD-LYFTET – 1 DAG

Beskrivning

VD-rollen är mångfacetterad och innebär att du som VD har ett stort juridiskt ansvar. För att kunna förvalta detta väl måste du vara insatt i de olika lagar och bestämmelser som gäller. Det är viktigt att som vd ha klart för sig skillnaden i personligt ansvar mellan vd och styrelse å ena sidan och ägarna å den andra. I det fallet har vd och styrelseledamöter ett mycket längre gående ansvar för det som görs i bolagets namn än ägarna. Vd-lyftet ger dig de grundläggande kunskaperna som behövs för att axla vd-rollen.

  • Den grundläggande innebörden i aktiebolagslagen
  • VD-rollen gentemot styrelsen/ägarna
  • Affärsplan och budget
  • Resultat- och balansräkning
  • LAS och MBL
  • Moms och sociala avgifter
  • VD kontra styrelsens personliga ansvar
  • Ledning och fördelning av personalarbete
  • Hur man sätter mål för verksamheten
  • Vad är en modern ledare?

Vem bör delta?

Du som siktar på att bli vd, är verksam som vd, eller bara vill lära dig mer om uppdraget. Utbildningen riktar sig till små och medelstora företag.

Arbetssätt

Utbildningen blandar teori och praktik. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem.

Kurslängd

1 dag

Förkunskaper

Inga krav

Investering

7.500 kr (exkl. moms). Separata prisavtal förekommer med olika organisationer och nätverk. Utbildningsmaterial, boken ”Att vara vd”, lunch och fika samt intyg ingår i kursavgiften.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara