Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

VD-utbildning 2 dagar

Grundläggande VD-utbildning, vi belyser allt ifrån frågeställningar kring ägardirektiv till vad man ska hålla koll på i balans- och resultaträkning.

Om kursen

Kursens innehåll:

 • Den grundläggande innebörden i aktiebolagslagen.
 • VD-rollen gentemot styrelsen/ ägarna
 • Affärsplan och budget
 • Resultat- och balansräkning
 • LAS och MBL
 • Moms och sociala avgifter
 • VD kontra styrelsens personliga ansvar
 • Ledning och fördelning av personal arbete
 • Hur man sätter mål för verksamheten
 • Vad är en modern ledare?

Nyckeln till framgång startar här

Vår 2-dagars vd-utbildning omfattar grunderna du behöver för att bli en framgångsrik vd. Du får lära dig de olika lagar och bestämmelser som gäller och vilka krav som ställs på dig som vd.

Alla beslut tas uppifrån. Ska man vara vd, bör man veta vad man ska göra, hur det fungerar och vad lagarna säger.

Med enkla verktyg lär du dig snabbt och enkelt hur du ska tackla dagens vd-arbete. Utbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem.

Utbildningen går igenom många olika områden som är viktiga

 • Hur ser arbetet ut mellan styrelse och vd?
 • Vad är vd´s viktigaste uppdrag?
 • Vad är ett modernt ledarskap?
 • Hur ser ekonomin ut i bolaget?
 • Mål och visioner?

Många fler frågetecken kommer att rätas ut under dessa 2 dagar.

Utbildningen ger dig tips och råd som gör det lättare att hantera de situationer du ställs inför i din vardag som vd.

Efter utbildningen kommer du ha förståelse för:

 • Den grundläggande innebörden i aktiebolagslagen
 • VD-rollen gentemot styrelsen/ägarna
 • Affärsplan och budget
 • Resultat- och balansräkning
 • LAS och MBL
 • Moms och sociala avgifter
 • VD kontra styrelsens personliga ansvar
 • Ledning och fördelning av personalarbete
 • Hur man sätter mål för verksamheten
 • Vad är en modern ledare
 • ...samt mycket mer

Morgonfika, lunch, eftermiddagsfika samt kurslitteratur ingår i avgiften. Begränsat antal platser!

Relaterade artiklar