Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

VerksamhetsDesign 3L AB

Volvo PV utvecklade mig
- nu vill jag utveckla hos er, tillsammans med er.

En verksamhet blir roligare och
lönsammare när:

  • Ledarna är sampratade, stöttar varandra, är överens om vilka mål som ska uppnås och hur dessa ska förankras hos medarbetarna.
  • Medarbetarnas engagemang, erfarenhet och kompetens utvecklas och används.
  • Vi jobbar med ständiga förbättringar men prioriterar vissa områden.
  • Våra processer följs upp och utvecklas löpande.
  • Vi gör detta strukturerat, uthålligt och engagerat.

Från nuläge till önskat läge.

Att ta verksamheten från nuläget till det önskade läget är en spännande, utmanande och lärorik resa. För
att
lyckas nå det önskade läget måste vi göra aktiviteterna i ”rätt ordning”.

  • Ledningsgruppen måste veta nuläget och vara överens om vart vi ska innan vi kan berätta för medarbetarna. om resmålet.
  • Ledarna måste kompetensutvecklas så de har förmågan att leda sitt team innan vi utvecklar medarbetarna

För att utveckla individ, team och verksamhet krävs det olika aktiviteter. Jag kan vara med när ledningen träffas och funderar på nuläget och det önskade läget. Hur mår vi idag och hur vill vi verksamheten ska se ut t.ex. 2016. Sedan gör vi en gemensam plan på vilka aktiviteter vi behöver göra för att komma igång.

VD3L AB erbjuderverksamhetsutveckling och utbildningar med engagemang. Utbildningarna bygger på att vi tränar
på de kunskapsområden som ingår i utbildningen och då får deltagarna en viss förmåga som de sedan kan
fortsätta träna på efter utbildningen.

Utbildar inom:

- Verksamhetsutveckling
- Ledarskap
- Teamutveckling
- Arbetsmiljö
- Presentationsteknik
- Utvecklingssamtal
- Introduktion
- Fadderskap
Relaterade artiklar