Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och informationVoice and Message, Per Furumo

God muntlig framställning - att vara maximalt professionell i det skarpa läget

Når du fram? Fångar och fängslar du? Tar du den plats du förtjänar? Har du estradpondus?

Idag tävlar vi allt mindre med själva produkten och alltmer med bemötande och tilltal. Därför kan allt det som handlar om hur vi säger det vi säger i det skarpa läget vara direkt avgörande för genomslaget och därmed för affärerna. Jag arbetar med presentationsteknik och den delen av retoriken som fokuserar på den muntliga framställningen utifrån ett konkret verktyg som utgår från tempo, röstläge, betoning och kroppsspråk.

Jag tillhandahåller en enkel och omedelbart tillämpbar teknik, en manual, som hjälper dig och dina medarbetare att leverera muntligt med maximal effekt i alla professionellatalarsituationer.

Per Furumo är ursprungligen utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och tog examen 1984. Arbetade länge som frilansande sångare och och pedagog, har som sångare i Eric Ericsons Kammarkör och Radiokören arbetat med världens främsta dirigenter, orkestrar och sångsolister. Är medlem i Röstfrämjandet, en sammanslutning av läkare, logopeder och sångpedagoger som för fortlöpande samtal i div. röstfrågor. Samarbetar med företrädare för dessa grupper. Har stor erfarenhet som presentatör och konferencier i olika sammanhang.  

Per arbetar idag uteslutande med Voice and Message samt är också kursansvarig påBerghs School of Communication i presentationsteknik/muntlig framställning. Per ingår även i Svenska Konsulthuset( www.konsulthuset.se).

Trots modern teknik - ingenting slår god muntlig framställning!

Workshop

Inledning/uppvärmning-innefattande enkla andnings-och röstövningar, medicinska rön, forskning. Genomgång av syfte, användning och nytta. Anföranden/presentationer med och utan manus med ständig feedback från undertecknad. Succesivt tillgodogör vi oss Manualen, d v s det grundläggande ramverk som gäller för alla professionella talarsituationer. Sammanfattning, diskussion och utvärdering av de grundläggande fyra moment som tillsammans utgör Manualen.

Individuell konsultation

Vi lägger upp en individuellt anpassad plan omfattande en eller flera konsultationstillfällen med samma innehåll som i workshopen samt om önskemål föreligger: genomgång och coachning av för kunden aktuella anföranden och presentationer. 

Föreläsning

Föreläsningen är en anpassad version av workshopen och ger inspiration och insikter beträffande vårt viktigaste verktyg, rösten, och de signaler vi sänder med röst och kropp.

Det handlar om att, oavsett ämne, få mottagaren att  vilja  lyssna!

Pris enligt överenskommelse med utbildaren.

Ett urval av kunder:

  • Advokatsamfundet
  • AGA Gas AB
  • Arla Foods AB
  • Fjärde AP-fonden
  • Electrolux
  • Ericsson
  • Ernst&Young  
  • Finansinspektionen
  • Försvarsadvokaterna
Utmärkta referenser kan lämnas av bland andra följande personer:
Kristina Vallin, Director Human Resources (Global) Tele2 AB  +468 56264000
Mattias Karldén, Försäljningschef SEB Trygg Liv 0771 621000
Carina Månsson, Personaldirektör SCA Hygiene Products AB +4688 7885100
Annette Andrén, Sverigechef BiogenIdec Sweden AB +468 59411360
Annika Hage Nederström, Bitr Förhandlingschef och Internationell Sekreterare Ledarna - Sveriges Chefsorganisation  +468 5999900
Veronica Carter, Konsult och f.d HR-chef på Advokatbyrån Vinge
Relaterade artiklar