Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Wine & Spirits Management, FEI

Sedan importmonopolet släpptes fritt har möjligheterna och alternativen till att köpa och sälja vin och sprit ökat dramatiskt. Kursen ger en överblick på hur marknaden ser ut och fungerar i Sverige. Kursen ger dig de övergripande kunskaperna och verktygen för att köpa in vin och sprit, marknadsföra, sälja till restauranger samt att offerera till Systembolaget.

Kursen ger dig de nycklar som behövs för att starta upp en egen importfirma för vin och sprit alternativt ansvara för, eller bidra till, detta arbete i en större organisation.

Kursinnehåll Wine & Spirits Management

  • Import och försäljning av alkohol
  • Pris och kvalitet av vin och sprit
  • Logistik
  • Den svenska och den globala marknaden för vin och sprit
  • Marknadsföring av alkohol
  • Restaurangmarknaden och Systembolaget
  • Auktioner av vin och sprit i Sverige och internationellt
  • Tillämplig juridik
  • Etik och ansvar
Relaterade artiklar

Ansök till Wine & Spirits Management, FEI


 
×