Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Women in Progress Styrelseprogram
Certifieringsutbildning

Här får du lära dig grunderna för ett professionellt styrelsearbete och fundera kring din egen roll som styrelseledamot. Utbildningen passar även dig som är egen företagare och som vill se över din egen styrelse. Bli inspirerad i ditt nuvarande eller framtida styrelsearbete!

Syftet med Women In Progress Styrelseprogram är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi bidrar till näringslivet genom att utveckla och ta tillvara kvinnors styrelsekompetens.

Innehåll

Den innehåller grundkursen - Rätt Fokus - som ges i samband med Styrelseakademien. Kursen baseras till största delen på aktiebolagslagen, men tar också upp mjuka värden kring styrelsearbetet. Hur får man det att fungera i praktiken? Denna del av utbildningen avslutas med ett prov och när du klarat detta erhåller du ditt certifikat.

Du får också möjlighet och hjälp att upprätta din styrelsecv och ta fram en strategi för att få nya styrelseuppdrag och/eller översyn av den egna styrelsen. Detta arbete påbörjas under kursdelen och avslutas med en återträff efter 4-6 månader.

Under kursen får du möta andra kvinnor med samma intresse för styrelsefrågor som du. Du skapar ett viktigt nätverk inför framtiden och har möjlighet att lära dig av andras erfarenheter. Kursledarna är också kvinnor som generöst delar med sig av både kunskaper och egna erfarenheter.

Praktisk Information

Bindande anmälan skickas till oss tillsammans ditt cv och faktureringsuppgifter senast 3 veckor före kursstart. Max 15 deltagare.

Avbokningsregler
6 veckor före kursstart - 100% återbetalas (utom anmälningsavgiften)
4 veckor före kursstart - 50% återbetalas (utom anmälningsavgiften)
Avbokning senare än 4 veckor medger ingen återbetalning.

Aktuella datum 2012

18-20 april 2012, Balingsholm Kursgård utanför Stockholm. Datum för prov och återträffen bestäms gemensamt. Kursen börjar med lunch den 18 april och avslutas senast kl 17.00 den 20 April.

Certifieringsutbildningen kostar 24.000 sek exkl. moms varav anmälningsavgift 3.000 sek. som faktureras i samband med din anmälan. Resterande kursavgift faktureras sex veckor före kursstart. I avgiften ingår kursen Rätt fokus (2,5 dagar), material (inkl boken Berättelser från Styrelserum), mat och logi, tentamen (0,5 dag) samt återträff (1 dag).

23-27 september 2012 i Budva, Montenegro . Datum för tentamen och återträffen bestäms gemensamt. Utbildningen omfattar totalt 4 dagar.

Certifieringsutbildningen kostar 20.000 sek exkl. moms varav anmälningsavgift 3.000 sek. som faktureras i samband med din anmälan. Resterande kursavgift faktureras sex veckor före kursstart. I avgiften ingår kursen Rätt fokus (2,5 dagar), tentamen (0,5 dag), återträff (1 dag), material, mat under kursdagarna, logi och halvdagsutflykt i Montenegro. Flygresa tillkommer.

I Women In Progress Styrelseprogram ingår:

Certifieringsutbildning i styrelsearbete - steg 1
Här får du lära dig grunderna för ett professionellt styrelsearbete och fundera kring din egen roll som styrelseledamot. Styrelseutbildningen ges i samarbete med Styrelseakademien.

Från noll till börsen - steg 2
Här får du som redan har en grund i styrelsearbete möjligheten att fördjupa dina kunskaper kring bl a verksamhetsutveckling och styrelseutveckling.

Styrelsenätverk
Här får du som har erfarenhet av styrelsearbete möjlighet att fortsätta utveckla din styrelsekompetens. Varje nätverksgrupp har max åtta deltagare.

Women In Progress Styrelsepool
Du som gått någon del av vårt styrelseprogram har möjlighet att gå med i Women In Progress Styrelsepool där du matchas med personer vars företag/organisationer har behov av extern styrelsekompetens.


Kursledare

Ewa Ljunge

Ewa är utbildad civilingenjör och civilekonom. Hon har lång erfarenhet som företagsledare för små och medelstora bolag inom både offentliga och privata bolag och från olika branscher.

Hon har varit verksam som ordförande och ledamot i ett tjugotal styrelser, i privata och kommunala AB, stiftelser och i föreningar. Driver sitt eget Managementbolag med fokus på strategifrågor, verksamhetsutveckling, ledarutveckling och affärscoachning/affärsrådgivning.

Margareta Neld

VD för Neld International Consulting AB. Margareta har sexton års styrelseerfarenhet som delägare och VD i mindre och medelstora företag. Hon har startat upp och drivit både svenska och internationella företag inom ledaroch organisationsutveckling.

Under de senaste nio åren har Margareta inom ramen för det egna företaget Women In Progress ansvarat för styrelseprogram för kvinnor i styrelsearbete med stor framgång.

Både Ewa Ljunge och Margareta Neld är ackrediterade lärare för Styrelseakademiens certifieringskurs Rätt fokus.

Relaterade artiklar