Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Arbetsmiljöforum har lång erfarenhet och tradition av att bedriva utbildningar inom arbetsmiljöområdet och angränsande ämnen. Arbetsmiljöforum har en bred förankring hos forskningsorganisationer, arbetsmarknadens parter och myndigheter. Vi samarbetar med bl.a. Örebro universitet, myndigheter och intressenter för att kvalitetssäkra innehållet i våra utbildningar.


Work environment (Arbetsmiljökunskap på engelska)

If you have been sent to Sweden on posting, you are covered by certain provisions in Swedish laws and collective agreements during the period of employment. This course will guide you through the most important parts of the laws regarding work environment, health and safety in Sweden.

Highlights

  • What is the idea behind the work environment law?
  • Legal demands on the work environment
  • Responsibilities for the employer/employee
  • Systematic work environment management
  • Safety representatives and safety committees
  • Psychosocial factors
  • Different kinds of penalties
  • The work environment authority and its obligations

Price

5 500 SEK

Relaterade artiklar