Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och informationWorkshops
- ett arbetssätt som engagerar

Zebra-workshopen är ingen föreläsning/informationsdag med färdiga svar utan dagen är till för att processa, samtala och reflektera över viktiga frågor i företaget/organisationen. Den går i en positiv anda utan att för den skull utelämna de svåra utmaningarna och problemen.

Workshopen inspirerar alla att delta och får också de som placerat sig på läktarplats att kliva ner på planen och börja spela. Delaktighet och möjlighet att påverka skapar energi och ger vilja att bidra och ta ansvar. Kort sagt ... du får mer engagerade medarbetare istället för lojala arbetstagare.

Zebra har genom åren lett hundratals med workshops från 3-850 personer. Varje workshop skräddarsys med tydliga mål och visioner samt hur resultatet av dagen ska integreras i verksamheten.

Workshopen kan användas i alla typer av processer:
 • Komplexa frågor med många intressenter
 • Vid samgående av två företag
 • Vid nystart efter en tuff period
 • Lansering av förändringar
 • Kick-off för ny organisation
 • Inspirationsdag för framtidsfrågor
 • När du vill gå från ord till handling
 • För att öka engagemang och ansvarstagande


Efter en stor workshop för 850 medarbetare från Äldreomsorgen i Piteå tyckte 99 % att dagen var bra eller mycket bra. Några av omdö- mena löd så här:
 • Jag har fått en vision om att jag och mitt arbetslag ska utvecklas framåt.
 • Jag funderar på vad jag kan göra för att förändra arbetet och göra mitt jobb roligare.
 • Väldigt bra med workshops. Vi var delaktiga hela tiden.
 • Jag har blivit mer engagerad.
 • Det känns som att allting är möjligt.
 • Nu vågar jag sätta höga mål.
 • Jag har fått ny energi och ett nytt tänk.
 • Nu ser jag kaos som en möjlighet.
 • Jag har börjat fundera på hur jag vill utveckla mig som arbetskamrat och människa.
 • Mari var jättebra! Hon borde coacha alla arbetsgrupper
Välkommen till en dag som verkligen gör skillnad!

”Jag har varit på 100-tals liknade dagar, men detta är den första som jag fått en konkret handlingsplan och verktygslåda att ta med hem. Alla, då menar jag alla 35 deltagare, gick hem med framtidshopp och fyllda av energi. Vi hade verkligen kul!”

Eva Rögde, ABF Norr
”Trots att jag både var lite trött och skeptisk vid dagens början så var jag åtta timmar senare tvungen att revidera min åsikt. Dagen gav mig chans och tid att ? ltrera ut mina mål och visioner till en konkret to-do-list. Faktiskt mycket givande!”


Niklas Wikström, OMY!AB
”En inspirerande och engagerande dag som var till stor nytta i vårt arbete med att utforma handlingsplaner i folkhälsa. Deltagarna uppskattade även det nya nätverk som bildades och Maris positiva driv i att hjälpa oss att uppnå det vi ville.”Annika Nordstrand, utredare folkhälsa, Norrbottens Läns Landsting
”Att samla all personal och få engagemang från var och en är inte lätt. Vi gjorde en traditionell kick-off med ett otraditionellt upplägg i form av en workshop. Vi ? ck chans att re? ektera över sånt som vi inte hinner i vardagen. Och det var härligt att vara tillsammans, tänka i nya banor och våga skapa nytt. Alla deltog fullhjärtat och var engagerade genom i hela processen.”

Christina Sandsten, marknadschef, Sparbanken Nord
Relaterade artiklar