Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Workshopledning fördjupning

Beskrivning

Du lär dig hur du leder en workshop med hjälp av visuella metoder. Vi går igenom från bakgrund, genomförande till avslut. Hur man använder bilder för att framställa mål och visioner.

För vem passar utbildningen?

Den här kursen passar dig som är:
Affärs-/verksamhetsutvecklare
Förändringsledare
Processutvecklare
Chef
Konsult
Kravhanterare
Beställare av IT-system
Systemutvecklare

Ämnen du läser

Verktyg för att genomföra mål-, visions- och strategiarbete
Verktyg att använda i förstudier, affärs- och verksamhetsutveckling, kravhantering och projektledning
Leda en workshop med hjälp av grafiska modeller
Användbara visuella metoder
Rita med hjälp av enkla symboler
Kunskap om hur du kan använda resultatet av arbetssättet för fortsatt information och kommunikation
Ökad medvetenhet om dina egna styrkor och utvecklingsområden inom workshopledning
Kompetens att hantera problematiska situationer som kan uppstå under en workshop

Om utbildaren

Dataföreningen kompetens erbjuder yrkesverksamma inom IT, verksamhetsledare och affärsutvecklare marknadens bästa utbildningar. Detta uppnår vi genom att samarbeta med Sveriges ledande och tongivande experter inom IT, verksamhetsutveckling och management.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara