https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
JP Infonet

Fakta

Kontakt

 • Ort

 • Längd

 • Lärosäte

  JP Infonet

 • Sista ansökningsdatum

 • Startdatum

 • Utbildningstyp

  Öppen utbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Ingen information för tillfället

 • Examen

 • Kategorier:

  Juridik
  Juridik

 • Kontakt

  JP Infonet AB
  Tel: 08-120 99 000
  Mail: utbildning@jpinfonet.seJP Infonet

JP Infonet

JP Infonet är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag. Med hjälp av digitala lösningar och djup kompetens, inom såväl informationshantering som juridik, erbjuder vi tjänster som är ett värdefu... Läs mer

Barnrätt och barnkonventionen 2020

Denna utbildning ger en överblick över barnrätten som den ser ut idag med fördjupningar inom viktigare delar. Inledningsvis ges en översikt över barnkonventionen och hur den kommenterats i sina centrala delar. Sedan tittar vi på hur barnkonventionen redan har transformerats i svensk rätt, och vilken praxis som skapats kring olika bestämmelser. Barnkonventionen föreslås bli lag i Sverige 1 januari 2020.

Vi fokuserar särskilt på det social- och familjerättsliga området samt utbildningsväsendet och hälso- och sjukvården. Till exempel går vi genom bestämmelser i socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om stöd och särskild service för vissa funktionshindrade (LSS) och föräldrabalken (FB). Men även ett urval lagar från andra rättsområden som innehåller barnrättsliga regleringar eller som påverkar barns rättsliga ställning kommer att tas upp som skollagen, diskrimineringslagen med flera.

Vi kommer bland annat tala om barns rättigheter i svensk rätt mot bakgrund av barnkonventionen och eventuella glapp som kan uppmärksammas. Vi tittar på barns rättsliga ställning i förhållande till vårdnadshavarna i svensk rätt, även mot bakgrund av den praxis som skapats med hänsyn artikel 6 i Europakonventionen.

Kursen riktar sig främst till kommunanställda inom socialtjänst och skola i det vardagliga arbetet kring barn och kan tjäna som en förberedelse i det barnrättsliga arbetet inför en eventuell inkorporering av barnkonventionen som svensk lag. Efter utbildningen bör man ha kunskap om status quo inom barnrätten i kommunal eller landstingskommunal verksamhet.