https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1615534649/us/fvl6kntjqose28xx9vsh.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1615534909/us/perkqzylj8jep1ueug8v.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
JP Infonet

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    JP Infonet AB
    Tel: 08-120 99 000
    Mail: utbildning@jpinfonet.seJP Infonet

JP Infonet

JP Infonet är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag. Med hjälp av digitala lösningar och djup kompetens, inom såväl informationshantering som juridik, erbjuder vi tjänster som är ett värdefu... Läs mer

Dataskyddsombudet i praktiken

EU:s dataskyddsförordning (ofta förkortad GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 och i och med detta kommer flera företag, organisationer och myndigheter behöva utse ett dataskyddsombud (DSO). Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom verksamheten. Företag eller myndigheter som inte följer Dataskyddsförordningen riskerar att drabbas av höga sanktionsavgifter.

Dataskyddsombudet ska bland annat ha kunskaper om GDPR, känna organisationens kärnverksamhet och hur organisationen behandlar personuppgifter samt veta hur organisationens informations- och IT-säkerhet fungerar.

Ju mer komplex personuppgiftsbehandlingen är och ju större mängd känsliga uppgifter som behandlas, desto mer sakkunskap behöver dataskyddsombudet

Eftersom informationssäkerhet och dataskydd måste baseras på långsiktigt arbete finns det också stora fördelar med ett kunnigt dataskyddsombud som redan från början kan hjälpa till med utveckling och förändringsprojekt. Det gör att driftkostnaderna på sikt kan användas mycket mer effektivt än att bygga om det som tidigare konstruerats fel.

Utbildningen är i workshopformat och går på djupet inom några typiska ”problemområden” som återkommer för oss som är verksamma inom offentlig sektor / myndighetsutövning.

Vi tar upp:

Ansvarsförhållanden – Gränsdragning för biträdesförhållanden och hur gör vi med interna biträden? Hur hanterar vi gemensamt PU-ansvar och vad avgör när det uppstår? Vad utgör samordnade behandlingar och när krävs egentligen avtal?

Konsekvensbedömning -  Hur avgör vi praktiskt vilka behandlingar som måste konsekvensbedömas? Hur går ”DSOs övervakning av konsekvensbedömningens genomförande” till? När och hur gör vi nya riskbedömningar?

Incidenter – Vad är rimlig incidentberedskap? Hur gör man en allvarlighetsbedömning? Risk för motstående intressen mellan organisationen och DSO.

I mån av tid pratar vi även registerhantering och kravställning/instruktioner till biträden.

Kursen riktar sig främst till dig som som är DSO eller GDPR-samordnare för kommun eller myndighet.