https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
JP Infonet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm

 • Längd

  2 dagar

 • Lärosäte

  JP Infonet

 • Sista ansökningsdatum

 • Startdatum

  6-7 mars

 • Utbildningstyp

  Öppen utbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Ingen information för tillfället

 • Examen

 • Kategorier:

  Juridik
  Juridik

 • Kontakt

  JP Infonet AB
  Tel: 08-120 99 000
  Mail: utbildning@jpinfonet.seJP Infonet

JP Infonet

JP Infonet är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag. Med hjälp av digitala lösningar och djup kompetens, inom såväl informationshantering som juridik, erbjuder vi tjänster som är ett värdefu... Läs mer

Entreprenadrättslig grundkurs med fördjupningsfrågor

Vid det komplexa och ofta kostsamma genomförandet av en entreprenad uppstår vanligtvis tolkningsfrågor kring kontrakt och överenskommet standardavtalet (t.ex. AB 04). Upphandling inför en entreprenad bör förberedas noggrant och ett viktigt led i förberedelsen är att ha god förståelse och kunskap om hur byggbranschens standardavtal fungerar och är uppbyggda.

Det finns flertalet olika standardavtal att välja mellan beroende på vilken entreprenadform eller vilken yrkesgrupp (entreprenör/konsult) som upphandlas. Syftet med AB 04 är att det ska användas vid olika upphandlade former som delad- och utförande- eller generalentreprenad.

Denna kurs ger deltagarna grundläggande kunskaper i systematiken och innehållet i byggbranschens standardavtal, främst AB 04, samt fördjupning i vissa frågor i övriga standardavtal och en översikt av övriga rättskällor.

Under kursens första dag kommer byggbranschens avtalssystem inom entreprenadrätt att behandlas samt upphandlingens grunder, ersättningsformer, åtagandets omfattning, tilläggsarbeten ÄTA, ansvarsfrågor och besiktningsfrågor.

Kursens andra dag tar därefter sikte på inventering och översikt av relevant lagstiftning såsom avtalslagen, köplagen, preskriptionslagen, skadeståndslagen m.fl. Även ansvar enligt ABK 09 vid totalentreprenad samt ABT 06 med fokus på funktionsansvar kommer att behandlas.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med entreprenadjuridiska frågor såväl på beställar- som leverantörssidan och är i behov av en grundläggande genomgång av områdets systematik. Det kan vara i rollen som beställarrepresentant, konsult, projektledare, leverantörsrepresentant samt deras ombud som advokat, jurist eller annan rådgivare.

Programpunkter för utbildningen

 • Inledning och bakgrund till byggbranschens avtalssystem, entreprenad-,  upphandling och ersättningsformer
 • AB 04
 • Åtagandets omfattning
 • ÄTA (tilläggsarbeten)
 • Ansvar
 • Besiktning
 • Inventering och översikt över relevant lagstiftning (avtalslagen, köplagen, preskriptionslagen, skadeståndslagen m m), NJA 2013 s 274
 • Ansvar enligt ABK 09 och övningsuppgift-
 • Totalentreprenad, ABT 06 med fokus på funktionsansvar

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras.