https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Norstedts Juridik

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm, Online

 • Längd

  6,5 kurstimmar

 • Lärosäte

  Norstedts Juridik

 • Sista ansökningsdatum

 • Startdatum

  17 september

 • Utbildningstyp

  Öppen utbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Ingen information för tillfället

 • Examen

 • Kategorier:

  Juridik
  Juridik

 • Kontakt

  08-598 191 00

  utbildning@nj.seEU:s regler om hållbarhetsredovisning


Välkommen på kurs med Magnus Schmauch! Den 1 januari 2022 börjar flera viktiga hållbarhetsrelaterade regelverk tillämpas på värdepappersmarknaden. Hållbarhetsredovisning i noterade företag samt banker, försäkringsbolag, värdepappersbolag och fonder. Kursen reder ut olika förkortningar och begrepp (SFDR, NFRD, Taxonomi mm) och presenterar en helhetsbild av reglerna.

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att presentera de nya regelverken på hållbarhetsområdet som gäller för noterade företag och finansbolagen (bank, försäkring och fond/värdepapper)

Regelverket har beslutats under 2019-2021 och en revision av de centrala reglerna för de noterade bolagen kommer att publiceras i april 2021. Endast en investering som följer dessa regelverk får enligt EU-rätten kallas ”miljömässigt hållbar”. Det pågår ett intensivt arbete globalt för att ta fram en global standard för hållbarhetsredovisning och även det arbetet kommer att lyftas fram.

Kursen kommer att ge en överblick över regelverken, förklara sambanden mellan dem och ge några praktiska tips för den som ska tillämpa reglerna. Finansinspektionens roll kommer att beskrivas kortfattat.

Regelverken är här för att stanna. De som ansvarar för noterade bolags årsredovisningar, eller som ansvarar för hållbarhetsarbete på finansmarknaden kommer ha nytta av denna kurs både internt i bolagen och externt vid informationsgivningen.

Kursen utvecklar dina kunskaper i bl.a.:

 • Vad är hållbarhetsrapportering och varför är det viktigt?
 • Vilka är de centrala regelverken?
 • Vem omfattas?
 • Vad händer inom lagstiftningsarbetet?
 • Vad betyder E (Environment), S (Social) och G (Governance) inom EU-rätten?
 • Vad är EU:s Gröna Giv, Taxonomin, SFDR, NFRD osv.
 • Stora företag ska presentera hållbarhetsrapporter men i princip alla finansiella företag ska på olika sätt redovisa hållbarhetsaspekter i sin verksamhet
 • Det är ett dynamiskt rättsområde och det kommer att komma ytterligare regler

Föreläsare

Magnus Schmauch, jur. dr. och fil. kand., är rådgivare på Finansinspektionen där han arbetar med marknadsmissbruksfrågor och tillsynskonvergens inom EU. Han har tidigare arbetat som rättssekreterare på EU-domstolen och EFTA-domstolen och på advokatbyrå med fokus på processer med europarättsliga och konkurrensrättsliga frågor. Han är även verksam vid Stockholm Centre of Commercial Law (SCCL) på avdelningen för finansmarknadsrätt, undervisar på Stockholms universitet och är författare till ett stort antal artiklar med fokus på EU-rätt, EES-avtalet, processrätt och konstitutionell rätt.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, jurister, rådgivare och compliance. Inga förkunskaper krävs.