https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618810686/us/modnseijtb0godejqnhq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Risling Partners Organisationspsykologi AB

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm

 • Längd

  14 dagar

 • Lärosäte

  Risling Partners Organisationspsykologi AB

 • Sista ansökningsdatum

 • Startdatum

  Mer informaion inom kort.

 • Utbildningstyp

  Företagsanpassad utbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Ingen information för tillfället

 • Examen

 • Kategorier:

  Pedagogik

 • Kontakt

  Tel: 0705400451

  Mail: ulla@risling.seRisling Partners

Vi arbetar som specialister inom organisationspsykologi med utbildning, handledning och utveckling av individer, grupper och organisationer. Risling Partners arbetar med processkonsultation för att utveckla trygghetsfaktorerna i arbetslivet och i det personliga livet.

I Gamla Stan har vi arbetat sedan 1996 i våra lokaler på Kindstugatan, som ligger vid Själagårdstorget i Gamla Stan. Vår utbildning startade redan 1987 ledd av Ulla Risling som är legitimerad psykolog och specialist inom både arbetslivets psykologi och klinisk psykologi. Ulla är också Risling Partners VD sedan företagets start.

Ulla Risling, VD och grundare av Risling Partners, är en legitimerad psykolog och psykoterapeut som under de senaste 25 åren drivit sin mottagning i Gamla Stan, Stockholm.

Med sin breda kompetens inom arbetspsykologi, klinisk psykologi och psykoterapi har hon under åren hjälpt hundratals personer och organisationer till bättre psykisk hälsa.

Konsulter

I företaget arbetar både legitimerade psykologer och beteendevetare. Vi har lång och dokumenterad erfarenhet av utveckling, utbildning och handledning av chefer och medarbetare, både enskilt och i små och stora grupper. (Läs mer)

Tjänster

Vi arbetar med processinriktad utbildning och utveckling i längre eller kortare program med fokus på ledarskap, team- och organisationsutveckling, konflikthantering, handledning och medarbetarutveckling. Vi har långvarig erfarenhet av att arbeta med såväl chefer, medarbetare och förtroendevalda inom offentlig sektor och med ledarutveckling och utveckling av medarbetare och konsulter från privat sektor. Vi arbetar även med livs- och karriärplanering, personlig utveckling, handledning, coaching och psykoterapi.

Kontakt

Vi har våra lokaler på Kindstugatan 1 i Gamla Stan,p.n. 111 31 Stockholm. Telefon: 08-223020. Mail: info@risling.se. Kontakta gärna vår vd Ulla Risling på mobil 0705400451, mail ulla@risling.se om du har frågor om vår utbildning eller uppdrag.

Utbildning

Vi driver vår tvåårig Diplomutbildning i egen regi sedan 1987. Utbildningen har inneburit en kontinuerlig utveckling av metoder inom organisationspsykologi. Alla samarbetspartners har tillgång till kontinuerlig utveckling i en gemensam konsultakademi.

Kunder

Vi arbetar tillsammans med alla typer av organisationer som Kommuner, Landsting, Statliga organisationer , Privata företag, Ideella Organisationer och Konsultföretag.

Aktuellt

våren 2016 planerar vi följande aktiviteter:

 • DIPLOMUTBILDNING I ORGANISATIONSPSYKOLOGI: HANDLEDNING – KONSULTATION – PERSONLIGT LEDARSKAP – COACHING: Kursstart våren 2016 15-16/2 och hösten 26-27/11 2016. Välkommen med anmälan!
 • PERSONLIGT LEDARSKAP MED PERSONLIGT PORTRÄTT: Utvecklande personligt assessment för ledare och professionella. Som deltagare i ett utvecklingsteam för att utveckla ditt personliga ledarskap och få ökad självinsikt för ett mer medvetet ledarskap tillsammans med coachande feedback. Start 9-10/3, 30-31/3, 13-14/4 i Gamla Stan. Kostnad 20 000 kronor ex. moms.
 • KVINNA OCH LEDARE: Kursstart ännu ej bestämd våren 2016 (anmäl intresse!)
 • KONSULTAKADEMIN: För tidigare kursdeltagare. Startar igen våren 2016. Kontakta oss om du är intresserad!
 • RES MED OSS TILL KUBA 11 DAGAR! MED UTBILDNING I ORGANISATIONSPSYKOLOGI 6 DAGAR! Ännu en gång i november 2016: Kostnad 30 000 kronor (+ 2000 för enkelrum). Koncentrerad utbildning inom Handledning-Konsultation-Personligt ledarskap på Kuba. Utveckla trygghetsfaktorer och kreativiteten i din organisation. Lär att som processledare även kunna handleda, ge coaching och konsultation samt att hantera utvecklingsprocesser i ett organisatoriskt sammanhang. Träna ditt personliga ledarskap, din förmåga till helhetssyn och att medvetet utveckla dialog, gott samspel och trygghet i en grupp med hänsyn till genusperspektiv och respekt för olikheter. Parallellt: Lär dig gott samspel: Lär att leda, lär att följa! Träna med att dansa Salsa
 • En extra dag workshop med kubanska psykologer 2000 kronor.
 • Läs mer här om kurs på Kuba
 • Läs även Ullas goda råd för psykisk hälsa, här
 • EGEN UTVECKLING: Vid behov av konsultation, handledning, coaching, psykoterapi ta gärna kontakt!

Vår profil, arbetssätt och metodik

Risling Partners arbetar med processkonsultation för att utveckla trygghetsfaktorerna i arbetslivet och det personliga livet. Uppdraget genomförs i kontinuerlig dialog med deltagare och uppdragsgivare. Vår pedagogik präglas av upplevelsebaserad inlärning. Vi utvecklar och utbildar i metoder för reflekterande processer och designar långsiktiga utvecklingsinsatser. Vi integrerar systemiskt, dynamiskt och kognitivt tänkande med fokus på såväl tanke, känsla som handling. Vårt arbete innebär helhetssyn som tar hänsyn till både delen och helheten med betoning på samspelet mellan den enskilda individen, arbetsgruppens dynamik och den övergripande organisationen (systemet). Våra metoder bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Etiska överväganden sker i enlighet med Sveriges Psykologförbunds principer och riktlinjer.

Hjärnforskarna har blivit alltmer övertygade om att våra sociala behov är lika viktiga för hjärnan som våra grundläggande överlevnadsbehov. När vi upplever ett socialt hot reagerar hjärnan på samma sätt som när vi upplever brist på mat, vatten eller säkerhet. När vi upplever otrygghet har vi svårt att koncentrera oss på något annat. Hjärnan förlorar sin analytiska och kreativa förmåga.

Därför arbetar vi med att utveckla trygghetsfaktorerna med goda ledare och gott medarbetarskap som är grunden en kreativ och välfungerande arbetsorganisation.

Vår verksamhet karaktäriseras av:

 • Hög specialistkompetens, både formell och erfarenhetsbaserad.
 • Kvalitetssäkrade metoder
 • Vi arbetar med process och innehåll – samtidigt
 • Vårt arbete är förankrat i såväl djup psykologisk vetenskap som bred social- och samhällsvetenskap
 • Vi arbetar integrativt med att ta vara på mänskliga olikheter och skilda utsiktspunkter