https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
JP Infonet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm

 • Längd

  5,5 utbildningstimmar

 • Lärosäte

  JP Infonet

 • Sista ansökningsdatum

 • Startdatum

  Löpande

 • Utbildningstyp

  Öppen utbildning
  Föreläsning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Ingen information för tillfället

 • Examen

 • Kategorier:

  Juridik
  Juridik

 • Kontakt

  utbildning@jpinfonet.se
  08-120 99 000JP Infonet

JP Infonet

JP Infonet är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag. Med hjälp av digitala lösningar och djup kompetens, inom såväl informationshantering som juridik, erbjuder vi tjänster som är ett värdefu... Läs mer

Skolpeng och mottagandet av barn och elever

Frågor om mottagande av barn och elever i olika verksamheter och hur skolpengen ska fastställas mellan kommuner och fristående verksamheter är frågor som dagligen är aktuella i kommuner och fristående verksamheter. Regelverk och praxis på området kan dock många gånger upplevas som svårtillgängligt och krångligt. 

Vid denna utbildning går vi med ett praktiskt perspektiv igenom hur regelverket är uppbyggt och hur det ska tillämpas i olika situationer. Bl.a. görs en genomgång av vilka regler som gäller för resursfördelning, såväl till den egna kommunens skolor som till andra kommuner och till fristående skolor. Utbildningen innehåller även en genomgång av reglerna om mottagande av barn och elever i annan kommun än hemkommunen.

 • När är en kommun skyldig att ta emot ett barn/elev från en annan kommun?
 • I vilka situationer kan en kommun ta emot ett barn/elev från en annan kommun
 • Hur länge har en elev rätt att gå kvar sin utbildning i en annan kommun än hemkommunen?
 • Vilka regler kring interkommunal ersättning gäller vid de ovanbeskrivna situationerna?
 • Reglerna om kommuners bidrag till fråstående skolor och förskolor med särskilt fokus på frågor om tilläggsbelopp. 
 • Reglerna om kommuners bidrag till fråstående skolor och fristående förskolor. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till samtliga som arbetar med fördelning av resurser och placering av barn och elever från förskolan och uppåt samt övriga som vill lära sig mer om området.

Kursledare

Kursledare är skoljuristen Mikael Hellstadius. Mikael har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i 10 år och har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolverket samt i domstol. Han har även varit sekreterare och expert i olika utredningar och deltagit i flera av de större reformer som genomförts på skolans område under senare år. Bl.a. som projektledare för arbetet med att ta fram den nya skollagen. Mikael har även varit särskild utredare åt utbildningsministern och undervisar på de statliga rektorsutbildningarna på Stockholms universitet och Mittuniversitet. 

Programpunkter

 • Resursfördelning till den egna kommunens skolor/förskolor.
 • Interkommunal ersättning.
 • Reglerna om kommuners bidrag till fråstående skolor och förskolor med särskilt fokus på frågor om tilläggsbelopp. 
 • Bidrag till fristående verksamheter.
 • Elevens möjlighet att välja förskola/skola
 • Kommun och fristående verksamhets möjlighet att säga nej till barn/elev.
 • Aktuella utredningar på området.