https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
JP Infonet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Göteborg

 • Längd

  1 dag

 • Lärosäte

  JP Infonet

 • Sista ansökningsdatum

 • Startdatum

  1 april

 • Utbildningstyp

  Öppen utbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Ingen information för tillfället

 • Examen

 • Kategorier:

  Juridik
  Juridik

 • Kontakt

  JP Infonet AB
  Tel: 08-120 99 000
  Mail: utbildning@jpinfonet.seJP Infonet

JP Infonet

JP Infonet är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag. Med hjälp av digitala lösningar och djup kompetens, inom såväl informationshantering som juridik, erbjuder vi tjänster som är ett värdefu... Läs mer

Tilläggsbelopp - regelverk och praktik


För fristående skolor och förskolor gäller att de kan ansöka om tilläggsbelopp för barn och elever med ett omfattande behov av särskilt stöd. Även många kommuner väljer att helt eller delvis använda tilläggsbelopp vid resursfördelning till sina egna skolor.

Frågor om tilläggsbelopp har ofta mycket stor betydelse för elevernas utbildning och har prövats i domstol ett mycket stort antal gånger. Vid utbildningen ges en heltäckande genomgång av reglerna om tilläggsbelopp med fokus på frågor som är aktuella i den praktiska verksamheten.

Kursen Tilläggsbelopp- regelverk och praktik vänder sig till dig som arbetar med frågor om och kring tilläggsbeloppen såväl inom kommunala som privata verksamheter.

"Bra upplägg av Hellstadius. Tydligt i en värld som lätt kan bli otydlig".
"Bra  och tydligt!"
"Mycket duktigt föreläsare som kunde förklara, förtydliga och exemplifiera på ett enstående sätt"
"Full pott, sakligt, effektivt och med oerhörd kunskap"
Kommentarer från tidigare kurstillfälle

Programpunkter för utbildningen

 • När har ett barn/elev rätt till tilläggsbelopp?
 • Hur ska ett tilläggsbelopp bestämmas?
 • Vad ska en ansökan om tilläggsbelopp innehålla?
 • Handläggning av ansökningar om tilläggsbelopp
 • Aktuell rättspraxis
 • Aktuella regelförändringar