https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618810686/us/modnseijtb0godejqnhq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Norstedts Juridik

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    08 - 587 670 00
    info.se@karnovgroup.com Upphandling

Norstedts Juridik har en anrik historia som sträcker sig snart 50 år tillbaka i tiden, sedan 1967. Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Vår historia som en av Sveriges första utbildningsstiftelser har inneburit att vi först och främst värdesätter en hög kvalité på våra kurser, den traditionen tummar vi inte på.

Överprövning av offentlig upphandling – domstolsprocessen

Bestämmelserna om rättsmedel i offentlig upphandling härstammar i huvudsak från tre EU-direktiv och har införlivats i 16 kapitlen LOU och LUF. Utöver de två tidigare rättsmedelsdirektiven införlivades bestämmelserna i det s.k. tilläggsdirektivet per den 15 juli 2010, vilket innebar att en rad nya rättsmedel infördes i svensk rätt.  

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i LOU

Under dagen ges en grundlig redovisning av utvecklingen av miljö- och sociala krav i offentlig upphandling och hur rättsläget ser ut i dag. Den EU-rättsliga och svenska praxisen på området tillsammans med de nya bestämmelserna om miljö- och sociala krav i de lagar som ska träda i kraft våren 2016 behandlas. Kursen omfattar bestämmelserna i LOU, LUF och LUFS.

Upphandlingskonferensen 2016

Upphandlingskonferensen 2016 anordnas av Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT), se urt.cc. UrT ges ut av en ideell förening och är en icke-vinstdrivande rättsvetenskaplig tidskrift om offentlig upphandling helt utan kommersiella inslag. Inte heller Upphandlingskonferensen 2016 innehåller några kommersiella inslag, utan syftet med konferensen är istället att sprida information om det kommande regelverket om offentlig upphandling. Eventuellt överskott från konferensen tillfaller tidskriften och kommer att användas både till att säkerställa framtida utgivning och till stipendier till uppsatsstudenter i ämnet offentlig upphandling.